محصول با قیمت گذاری متغیر در ایزی دیجیتال دانلود-جلسه سوم

در آموزش سوم با نحوه افزودن محصول با قیمت گذاری متغیر در ایزی دیجیتال دانلود آشنا خواهیم شد. که در ادامه دوره آموزش افزونه ایزی دیجیتال دانلود برای راه اندازی فروشگاه فایل با وردپرس خواهد بود.

توصیه می شود قبل از این اموزش، آموزش افزودن محصول ساده را بخوانید.

منظور از قیمت گذاری متغیر چیست؟

با این مثال شروع می کنیم ممکن است. یک فیلم داشته باشیم که که در چند کیفیت مختلف موجود باشد. مثلا کیفیت ۳۶۰،۷۲۰،۱۰۸۰ که بسته به کیفیت قیمت های مختلفی داشته باشند. برای ایجاد چنین محصول دانلودی در ایزی دیجیتال کافی است. قیمت گذاری متغیر را در افزونه EDD فعال کنیم.

نحوه ایجاد محصول دانلودی متغیر در ایزی دیجیتال

زمان مورد نیاز: ۵ دقیقه.

طبق آموزش قبلی یک محصول جدید اضافه می کنیم.

 1. افزودن محصول

  از قسمت دانلود ها بر روی افزودن کلیک کنید. تا یک محصول افزوده شود.بعد از وارد کردن نام و توضیحات مراحل را دنبال کنید.

 2. فعال کردن قیمت گذاری متغیر

  در قسمت قیمت های دانلود تیک قیمت گذاری متغیر را فعال کنید. بعد از فعال کردن تیک یک قسمت اضافه می شود. که با هر بار زدن بر روی ایجاد قیمت جدید می توانید با وارد کردن نام و قیمت یک قیمت گذاری جدید اضافه کنید.که در تصویر زیر مثال را می بینید.محصول با قیمت گذاری متغیر در ایزی دیجیتال

 3. انتخاب پیش فرض

  در این مرحله شما می توانید یکی از قیمت گذاری ها را به عنوان پیش فرض قرار دهید. که کاربر در هنگام خرید می تواند. آن را تغییر دهد. که متناسب با آن قیمت هم تغییر می کند. همچنین شما می توانید با فعال کردن تیک بعد از قیمت گذاری متغیر، به کاربر اجازه ی انتخاب بیش از یک مورد را می دهید. محصول دانلودی متغیر در ایزی دیجیتال

 4. انتخاب فایل ها

  ابتدا در قسمت فایل های دانلود نوع محصول را بازهم پیش فرض قرار می دهیم.شما در این قسمت باید فایل هایی را که می خواهید. بار گذاری کنید. و در روبه روی آن برای هر فایل یک قیمت گذاری را انتخاب کنید. که در این صورت کاربر پس از انتخاب نوع قیمت گذاری به فایل متنایب با آن پلن دسترسی خواهد داشت.
  قیمت گذاری متغیر در افزونه ایزی دیجیتال

 5. انتشار

  در این گام کافی است. بر روی انتشار کلیک کنید تا محصول شما ایجاد شود.

نکته: اگر برای هر فایل قیمت گذاری را بر روی همه قرار دهید کاربر در صفحه محصول، با انتخاب هر یک از قیمت گذاری ها، به این فایل پس از خرید دسترسی خواهد داشت.

نتیجه نهایی: در این آموزش با قیمت گذاری متغیر در افزونه ایزی دیجیتال دانلود آشنا شدیم. که نتیچه نهایی را می توانید در تصویر زیر ببینید. که کاربر می تواند پلن مورد نیاز خود را انتخاب و متناسب با آن به فایل ها دسترسی داشته باشد.

محصول دانلودی متغیر در ایزی دیجیتال
محصول دانلودی متغیر در ایزی دیجیتال
۱+